CXU velkomsthilsen

Velkommen til CXU WEB-sitet. CXU er et gratis stykke software til IBM mainframes, som gør det muligt for mainframe programmører at bruge datasetnavne som hyperlinks, eksekvere indlejret SQL og meget mere i en ISPF EDIT/VIEW session.

Du kan tilmelde dig CXU brugergruppen på LinkedIn. Du kan altid tilmelde dig senere ved at vælge punktet Brugergruppe i venstre menuen. Brugergruppen giver dig mulighed for at udveksle informationer med andre brugere af CXU.

Klik her for at fortsætte.

CXU welcome greetings

Welcome to the CXU WEB-site. CXU is a free piece of software for IBM mainframes that enables mainframe programmers to use dataset names as hyperlinks, to execute embedded SQL and much more in an ISPF EDIT/VIEW session.

You may join the CXU user group at LinkedIn. You can always join the user group later by choosing the User group item in the left menu. The user group makes it possible for you to exchange information with other users of CXU.

Please click here to continue.

Kind regards / Med venlig hilsen
Claus E. Mikkelsen